Thông báo chuyển trụ sở Cơ quan điều tra VKSND tối caoCơ quan điều tra VKSND tối cao chuyển trụ sở làm việc từ ngày 02/7/2018

Ngày 27/6/2018, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành Thông báo số 1453/VKSTC-C1(P2) về việc chuyển trụ sở làm việc. Để đảm bảo điều kiện, ổn định nơi làm việc, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thông báo:

 Trụ sở mới số 09 Đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Từ ngày 02/7/2018 (thứ Hai), Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến làm việc tại trụ sở mới số 09 Đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Hiển Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng