Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO
(2009- 2016)

Năm 2016, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được tặng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được tặng Cờ thi đua Chính phủ các năm: 2010, 2011, 2013, 2014, 2016; Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân các năm: 2009, 2012, 2015

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

Đảng bộ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Ban Chấp hành đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ đạt trong sạch( vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2008-2012).

 Các phòng được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân

Phòng tiếp nhận và thu thập thông tin (Phòng 1): Năm 2013.

Phòng tham mưu tổng hợp (Phòng 2): Năm 2011, 2015.

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Bắc (Phòng 3): Năm 2009 khi đó có tên là P2, 2014

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Nam (Phòng 5):Năm 2010 ,2012 và 2016.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng tiếp nhận và thu thập thông tin (Phòng 1) do có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Bằng khen của Viện trưởng trong các phong trào thi đua

Bằng khen của Viện trưởng trong các phong trào thi đua

Phòng tiếp nhận và thu thập thông tin (Phòng1): Năm 2013,2016

Phòng tham mưu tổng hợp (Phòng2): Năm 2010, 2013 và 2015.

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Bắc (Phòng3): Năm 2009, 2011, 2013, 2014 và 2016.

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Nam (Phòng5): Năm 2014 và 2015.

THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN

Có 01 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 06 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 08 cá nhân là Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân;124 lượt cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành thích xuất sắc trong các phong trào thi đua; 27 lượt cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế; 107 lượt cá nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ơ Ngoài ra, hàng năm còn có nhiều cá nhân được Thủ trưởng Cơ quan điều tra tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm.