Bổ nhiệm chức danh Cán bộ điều tra Cơ quan điều tra VKSND tối caoNgày 30/3/2020, Lãnh đạo VKSND tối cao ký quyết định bổ nhiệm chức danh Cán bộ điều tra Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho 23 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Bộ luật tố tụng hình sự (Điều 38) và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 (Điều 59) quy định Cán bộ điều tra là chức danh tư pháp mới.

Theo đó, Cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Điều tra viên trong một số hoạt động điều tra như: Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi Điều tra viên tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự; giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; giúp Điều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và thực hiện hoạt động tụng khác. Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên về hành vi của mình.

Việc bổ nhiệm chức danh Cán bộ điều tra cho 23 đồng chí đã bổ sung vào đội ngũ cán bộ tư pháp và góp phần tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bích Phương

 

Tin khác đã đăng