Bổ nhiệm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối caoBổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

 

 

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng