Các Chi bộ phòng nghiệp vụ Cơ quan điều tra tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên năm 2022Trong tháng 7/2022, các Chi bộ phòng nghiệp vụ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2022 cho 12 quần chúng ưu tú.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị.

Thời gian qua, các Chi bộ phòng nghiệp vụ Cơ quan điều tra đã tích cực thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng viên, trong đó tập trung bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng, tích cực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, các Chi bộ đã bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Văn phòng Cơ quan điều tra

Ngày 26/7/2022, thực hiện quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, thay mặt Chi bộ Văn phòng Cơ quan điều tra, đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao các quyết định kết nạp đảng cho 06 quần chúng ưu tú: Đinh Việt Cường, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trịnh Thị Hồng, Nguyễn Phúc Tưởng, Phạm Xuân Vũ.

Đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng trao quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Đinh Việt Cường
Đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng trao quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Trịnh Thị Hồng
Đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng trao quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Tiến Hưng
Đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng trao quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Thùy Linh
Đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng trao quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Phạm Xuân Vũ
Đồng chí Phan Duy Chiến, Bí thư Chi bộ Văn phòng trao quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Phúc Tưởng
Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng 06 đảng viên mới

Chi bộ Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Bắc (Phòng 3)

Ngày 08/7/2022, thực hiện quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, thay mặt Chi bộ Phòng 3, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Anh.

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới

Chi bộ Phòng Điều tra tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Phòng 6)

Ngày 08/7/2022, thực hiện quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, thay mặt Chi bộ Phòng 6, đồng chí Phạm Anh Tài, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao các quyết định kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Thùy Trang.

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng 02 đảng viên mới

Chi bộ Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên (Phòng 9)

Ngày 26/7/2022, thực hiện quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, thay mặt Chi bộ Phòng 9, đồng chí Nguyễn Công Lệ, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao các quyết định kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú: Lại Quang Hợp và Nguyễn Huy Bình.

Đồng chí Nguyễn Công Lệ, Bí thư Chi bộ Phòng 9 trao quyết định kết nạp đảng đối với quần chúng Lại Quang Hợp
Đồng chí Nguyễn Công Lệ, Bí thư Chi bộ Phòng 9 trao quyết định kết nạp đảng đối với quần chúng Nguyễn Huy Bình
Đảng viên Chi bộ Phòng 9 tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng 02 đảng viên mới

Trong thời gian tới, các Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng đạo đức Đảng viên, giúp đỡ các quần chúng ưu tú, thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng; các đồng chí đảng viên mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong thời gian dự bị 12 tháng để chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng