Các Chi bộ phòng nghiệp vụ hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy VKSND tối cao, Kế hoạch số 14-KH/ĐUC1 ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Cơ quan điều tra VKSND tối cao về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong tháng 9/2022, các chi bộ phòng nghiệp vụ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của toàn thể đảng viên.

Đảng bộ Cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao có 10 Chi bộ phòng nghiệp vụ trực thuộc với tổng số 167 đảng viên đang sinh hoạt. Trong tháng 9/2022, trong không khí long trọng, 10 Chi bộ phòng nghiệp vụ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Phòng 3 Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2025
Ban Chấp hành Chi bộ Phòng 4 Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Phòng 7 Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đồng chí Chu Đức Anh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Phòng 8 Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đồng chí Lê Hồng Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Phòng 9 Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội các Chi bộ phòng nghiệp vụ trực thuộc đảm bảo đúng quy trình, quy định, tiến hành trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao đã bầu ra Ban Chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong nhiệm kỳ tới, các Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của toàn Chi bộ, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao khóa IV, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng