Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Cơ quan điều tra tổ chức thành công Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2024Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN-C1 ngày 21/3/2022 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao “Về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027”, cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2022, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tham dự, chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn có đại diện Ban Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và đại diện Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra những đoàn viên ưu tú giữ các chức danh trong Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới, nhằm lãnh đạo phong trào đoàn tại đơn vị ngày càng đổi mới, năng động, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bí thư Chi đoàn Phòng 1 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Bí thư Chi đoàn Phòng 3 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 4 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Bí thư Chi đoàn Phòng 5 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 6 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Bí thư Chi đoàn Phòng 7 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 8 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Bí thư Chi đoàn Phòng 9 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội
Bí thư Chi đoàn Phòng 10 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội cũng bầu ra các đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan điều tra VKSND tối cao khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2024./.

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng