Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Cơ quan điều tra tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2022Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐTN-C1 ngày 02/8/2019 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao “Về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao khóa III nhiệm kỳ 2019 – 2022”, trong tháng 8 và tháng 9/2019, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra đã lần lượt tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tham dự, chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn có đại diện Ban Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và đại diện Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra những đoàn viên ưu tú giữ các chức danh trong Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới, nhằm lãnh đạo phong trào đoàn tại đơn vị ngày càng đổi mới, năng động, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 1 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 3 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 4 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 5 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 6 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 7 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 8 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng 10 nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao khóa III nhiệm kỳ 2019 – 2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019./.

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng