Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác điều tra của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối caoNgày 17/5/2019, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về tăng cường công tác điều tra của Cơ quan điều tra của VKSND tối cao.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thẩm quyền điều tra trong tình hình mới, bảo đảm Cơ quan điều tra của VKSND tối cao hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; Viện trưởng VKSND tối cao chỉ thị toàn Ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó có một số nội dung sau:

1. Tập trung tăng cường các nguồn lực nhằm xây dựng Cơ quan điều tra của VKSND tối cao đủ mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận đầy đủ, kịp thời thông tin, nguồn tin về tội phạm, vụ án thuộc thẩm quyền để kiếm tra, xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật; chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, xây dựng đầu mối cộng tác viên trong và ngoài Ngành để phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc thẩm quyền.

3. Viện trưởng VKSQS Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về nắm, quản lý nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp trên địa bàn; đồng thời, phải tăng cường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương trong việc phát hiện vi phạm, tội phạm, xác minh thông tin, kiểm tra nguồn tin, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương.

4. Vụ 6 VKSND tối cao, Phòng 1 VKSQS Trung ương thực hiện trách nhiệm công tố trong toàn bộ quá trình điều tra, tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và trực tiếp hỏi cung bị can 100% các vụ án, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

5. Vụ 15, Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội phối hợp với Cơ quan điều tra của VKSND tối cao mở ngay các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ Điều tra viên, Cán bộ điều tra và Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp.

6. Cục 3 phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao, tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị sửa đổi định mức kinh phí đặc thù và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và VKSND các cấp.

7. Cục 2 phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao xây dựng Trung tâm chỉ huy điều tra, liên thông với hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ và hoạt động điều tra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra…

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây./.

Thành An (giới thiệu)

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng