Cơ cấu tổ chức

Trụ sở: Địa chỉ : Số 9 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Theo quy định tại Điều 29 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có các phòng Điều tra và bộ máy giúp việc.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được tổ chức ở cấp Trung ương, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội, 02 Đại diện Thường trực đặt tại TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và 10 phòng nghiệp vụ:

Phòng tiếp nhận và thu thập thông tin tội phạm ( phòng 1)

Phòng Tham mưu tổng hợp (Phòng 2)

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh phía Bắc (Phòng 3)

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, đặt tại TP Đà Nẵng (Phòng 4)

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Nam, đặt tại TP Hồ Chí Minh (Phòng 5)

Phòng điều tra tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Phòng 6)

Phòng kỹ thuật hình sự (Phòng 7)

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc ( Phòng 8)

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên, đặt tại tỉnh Đắk Lắk (Phòng 9)

Phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nam bộ, đặt tại TP Cần Thơ (Phòng 10).