Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2023Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập thể Cơ quan điều tra đoàn kết, phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, gặt hái nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Cơ quan điều tra đã tập trung phát hiện, khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, theo đó tỷ lệ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp chiếm 72,2% trên tổng số án thụ lý, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 86,8%. Số lượng thông tin, nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, tỷ lệ phân loại, xử lý thông tin vi phạm, tội phạm đạt 92,5%, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ giải quyết vụ án hình sự tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022…

Hội nghị sơ kết Quy chế 565, tháng 02/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao về việc giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ, Cơ quan điều tra đã ban hành Kế hoạch số 598/VKSTC-C1(P2) ngày 18/01/2023 về việc kiểm tra hồ sơ vụ án tạm đình chỉ điều tra, nguồn tin tạm đình chỉ giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhằm rà soát căn cứ tạm đình chỉ, vụ án tạm đình chỉ còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hay không để phục hồi giải quyết dứt điểm. Sau khi kết thúc kiểm tra, Lãnh đạo Cơ quan điều tra đã ban hành Kết luận 1589/VKSTC-C1(P2) ngày 05/5/2023 chỉ đạo Điều tra viên chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về toàn bộ những thiếu sót, vi phạm, hạn chế nêu trong Kết luận (hoàn thành trước ngày 20/7/2023). Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cơ quan điều tra và Vụ 6 VKSND tối cao thường xuyên trao đổi, chỉ đạo Điều tra viên, Kiểm sát viên kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ, việc tạm đình chỉ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ phục hồi nguồn tin về tội phạm tạm đình chỉ tăng 76,9% so với cùng kỳ năm 2022 (46/26).

Hội nghị rút kinh nghiệm giữa Cơ quan điều tra và Vụ 6 VKSND tối cao, tháng 02/2023

Bên cạnh đó, chú trọng luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đảng ủy Cơ quan điều tra đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/ĐUC1 ngày 13/01/2023 về một số chủ trương công tác cán bộ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra đã phân công, điều động 28 lượt công chức tại 10 phòng nghiệp vụ, kịp thời bổ sung lực lượng cho các phòng nghiệp vụ khu vực, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác của toàn đơn vị.

Công tác tự đào tạo, đào tạo nhằm nâng chất đội ngũ Điều tra viên, Cán bộ điều tra được chú trọng. Đã ban hành Kế hoạch số 1392/KH-VKSTC-C1 ngày 27/4/2023 về tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, trong đó nêu rõ: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động chuyên môn, các phòng nghiên cứu xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để tổ chức tham luận, thảo luận, rút kinh nghiệm; phân công Điều tra viên có kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức trẻ, mới được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc mới được bổ nhiệm chức danh tư pháp. Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn về kỹ thuật điều tra và kỹ năng lấy lời khai cho Điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND tối cao do VKSND tối cao phối hợp Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ, Cục An ninh nội địa Hoa Kỳ tổ chức…

Hội thảo tập huấn về kỹ thuật điều tra, tháng 06/2023

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ cho hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đã tham mưu trình Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Cơ quan điều tra VKSND tối cao (theo Quyết định số 138/QĐ-VKSTC ngày 12/4/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao); nghiên cứu sửa đổi Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, phân loại, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao (ban hành theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao). Hiện đang nghiên cứu, xây dựng Quy định tạm thời về tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý văn bản đến và đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động điều tra. Phối hợp Cục Thống kê tội phạm VKSND tối cao xây dựng Phần mềm xử lý đơn, ứng dụng phần mềm báo cáo án bằng sơ đồ tư duy… góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi chặt chẽ, khoa học nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả việc tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp.

Đạt được những kết quả nổi bật nêu trên là do ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tổ chức, bộ máy được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm kiện toàn và tăng cường bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng điều động, sắp xếp, bố trí công chức, người lao động phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực, sở trường công tác. Bên cạnh đó, toàn thể Lãnh đạo, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, công chức và người lao động trong đơn vị đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác.

Trong thời gian tới, trước tình hình vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tiếp tục diễn biến phức tạp, Cơ quan điều tra tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án đã thụ lý, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành Quy chế sửa đổi Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Quy trình nội bộ về phân loại, xử lý văn bản hành chính và đơn, thông tin phản ánh vi phạm tội phạm; Phần mềm quản lý đơn, thông tin phản ánh vi phạm tội phạm. Hoàn thành việc xây dựng và sớm đưa vào sử dụng trụ sở Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên (Phòng 9) tại Đắk Lắk. Phối hợp Cục 3 VKSND tối cao về việc xin cấp đất, kinh phí xây dụng trụ sở chính tại Hà Nội và trụ sở Đại diện Thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Ngọc

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng