Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2023Chiều ngày 29/12/2022, tại trụ sở Hà Nội, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ 6; đồng chí Mai Văn Út, Phó Cục trưởng Cục 3; tập thể Lãnh đạo Cơ quan điều tra; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cùng toàn thể Điều tra viên, công chức, người lao động Cơ quan điều tra tại trụ sở Hà Nội.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 03 điểm cầu các phòng nghiệp vụ khu vực: thành phố Đà Nẵng (Phòng 4), thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 5, Phòng 10) và thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Phòng 9).

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2022 là dấu mốc quan trọng – kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của Cơ quan điều tra VKSND tối cao (18/4/1962 -18/4/2022). Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân; sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức ở trung ương và địa phương, Cơ quan điều tra đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và công cuộc cải cách tư pháp.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đặc biệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm chỉ tiêu của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra đã quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác điều tra của Cơ quan điều tra của VKSND tối cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thu thập nguồn tin để chủ động phát hiện, khởi tố điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị VKSND tối cao và VKSND địa phương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao việc phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự. Tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm điều tra, nhất là điều tra kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu đấu tranh tội phạm trong tình hình mới; triển khai thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, thực hiện đúng theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài nhưng Cơ quan điều tra đã nỗ lực phấn đấu, bảo đảm số lượng, chất lượng, thời hạn giải quyết, cụ thể: tổng số thông tin vi phạm, tội phạm tăng 7,8%; tỷ lệ phân loại, xử lý thông tin vi phạm, tội phạm tăng 3,1%; tổng số nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền tăng 51,4%; thụ lý, điều tra tăng 36,7% về số vụ, tăng 46,2% về số bị can; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng tăng 24,3%; tổng số kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Lê Hồng Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lắng nghe tham luận của 04 phòng nghiệp vụ, tập trung vào những giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2023. Trong đó, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, ĐTVCC, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra trình bày “Giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ của Điều tra viên, công chức, người lao động Cơ quan điều tra VKSND tối cao“; đồng chí Phạm Xuân Hồi, ĐTVCC, Trưởng phòng 4 trình bày “Những bài học kinh nghiệm, giải pháp để giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự đảm bảo đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu công tác và hạn chế tạm đình chỉ vụ việc, vụ án hình sự của Cơ quan điều tra VKSND tối cao“…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác của đơn vị đạt được năm 2022, đặc biệt đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, tạo được uy tín rất lớn cho Cơ quan điều tra nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị năm 2023, Cơ quan điều tra tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao và quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Lãnh đạo Cơ quan điều tra và Lãnh đạo Vụ 6 VKSND tối cao phải tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt chỉ tiêu công tác mà Quốc hội và Ngành giao. Mặc dù phạm vi điều tra của Cơ quan điều tra rất rộng, tuy nhiên hoạt động điều tra phải trọng tâm, trọng điểm; lưu ý áp dụng biện pháp ngăn chặn phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động điều tra, khi cần thiết phải thay thế, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác để vẫn đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Đặc biệt, chú trọng công tác thu thập chứng cứ là dữ liệu điện tử phải đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng tự đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, nhất là kỹ năng, kinh nghiệm, chiến thuật trong hỏi cung bị can. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, các Viện kiểm sát địa phương và các đơn vị ngoài Ngành như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của Điều tra viên, Cán bộ điều tra khi thực thi công vụ.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách, đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay mặt toàn đơn vị bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VKSND tối cao, hứa sẽ cùng tập thể Lãnh đạo, Điều tra viên, công chức Cơ quan điều tra cụ thể hóa những chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao vào kế hoạch công tác năm của đơn vị, đoàn kết nỗ lực, làm từng bước, có định hướng, phấn đấu thực hiện Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao “góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp; cảnh tỉnh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng hệ thống tư pháp liêm chính, nghiêm minh”.

Với thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2022, Cơ quan điều tra VKSND tối cao vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”. Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đã trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho Cơ quan điều tra

Trong năm qua, tập thể Điều tra viên, công chức Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Trung (Phòng 4) đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị, vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022”.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trao Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân cho Phòng 4

Một số hình ảnh khác:

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Điều tra viên cao cấp, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Xuân Hồi, Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng 4 phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Anh Tài, Điều tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng 6 phát biểu tham luận tại Hội nghị

BP

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng