Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027Sáng ngày 24/5/2022, tại trụ sở VKSND tối cao, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra, Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn VKSND tối cao cùng 40 đại biểu chính thức đại diện cho 70 đoàn viên Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hiển, Bí thư và đồng chí Bùi Quang Đạt, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ III nhiệm kỳ 2019 – 2022; qua đó xác định cụ thể mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027, đó là: “Đoàn thanh niên Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ động, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ, với phương châm, định hướng hành động: “Đoàn kết – Tiên phong – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả” để củng cố tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phát huy truyền thống và nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội, đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022. Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức trẻ, tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng công tác đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ … và mong rằng tuổi trẻ Cơ quan điều tra VKSND tối cao luôn chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra khóa mới có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn thanh niên VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao phát biểu chúc mừng và đánh giá cao thành tích Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, trang trọng. Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao là một trong những đoàn cơ sở mạnh về cả số lượng và chất lượng công tác đoàn. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra tiếp tục quan tâm công tác giáo dục truyền thống đối với đoàn viên thanh niên, đặc biệt là truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và truyền thống Cơ quan điều tra VKSND tối cao nói riêng; chú trọng, thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, căn cứ các quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn để làm tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, giới thiệu đoàn viên đi học lớp cảm tình Đảng, đồng thời, nghiên cứu một số chỉ tiêu hành động trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu giới thiệu ít nhất 15 đến 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra cần phát huy tinh thần chủ động đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với đoàn viên thanh niên nói chung và cán bộ Đoàn chủ chốt nói riêng. Đồng thời, Đảng ủy Cơ quan điều tra quan tâm, tạo điều kiện cho đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra được cơ cấu trong Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan điều tra khóa mới, nhằm nâng cao “tiếng nói đoàn thanh niên”, nắm rõ và cụ thể hóa về đường lối, chính sách và công tác chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên VKSND tối cao sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, tuổi trẻ Cơ quan điều tra luôn tích cực trong mọi hoạt động, phong trào, nhiều tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực, mang lại thành tích đáng tự hào cho Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra nói riêng và Đoàn thanh niên VKSND tối cao nói chung. Để biểu dương những đóng góp tích cực đó, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên VKSND tối cao đã tặng Giấy khen cho tập thể Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao do đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao tặng giấy khen cho tập thể Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra

Cũng tại Đại hội, thực hiện Quyết định số 183-QĐ/ĐTN ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên VKSND tối cao về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó có 02 tập thể Chi đoàn (Chi đoàn Văn phòng và Chi đoàn Phòng 4) và 09 cá nhân đoàn viên Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao tặng giấy khen cho tập thể Chi đoàn Văn phòng và Chi đoàn Phòng 4
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao tặng giấy khen cho 09 cá nhân đoàn viên

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-C1 ngày 06/5/2022 của Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao về việc tặng Giấy khen cho 02 Chi đoàn (Chi đoàn Phòng 1 và Chi đoàn Phòng 7) và 08 cá nhân đoàn viên do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022.

Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao tặng giấy khen cho 08 cá nhân đoàn viên

Trong không khí dân chủ cùng tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 12 đồng chí.

Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2027
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2027

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan điều tra khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2024, đồng chí Bùi Quang Đạt hứa sẽ cùng Ban Chấp hành đem hết tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ và sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, dẫn dắt phong trào đoàn tại đơn vị ngày càng phát triển, vững mạnh.

Trong không khí sôi nổi, khẩn trương, Đại hội đã tín nhiệm bầu 14 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Một số hình ảnh khác:

Đồng chí Bùi Quang Đạt, đại diện Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2022 – 2027 tặng quà tri ân các đồng chí Ủy viên BCH khóa cũ
Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng