Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2022



Thực hiện Nghị quyết công tác trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Kế hoạch số 12-KH/ĐUC1 ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề năm 2022, ngày 17/10/2022 (thứ Hai), tại trụ sở VKSND tối cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề “Một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các giải pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật trong đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao”.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở chính Hà Nội và trực tuyến đến 03 điểm cầu các phòng nghiệp vụ (Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tp. Hồ Chí Minh). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Kiểm sát viên VKSND tối cao. Về phía Cơ quan điều tra, đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra chủ trì Hội nghị cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra tham dự đông đủ.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã được Đảng đề cập một cách thường xuyên và toàn diện trong đó có quy định về kỷ luật của Đảng. Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất và hoàn thiện nhất từ trước đến nay, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Nội dung Quy định số 69-QĐ/TW được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội; các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất và đồng bộ, cụ thể hóa các hình thức kỷ luật đối với những vi phạm mới nảy sinh trong thực tiễn thời gian vừa qua.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra chủ trì Hội nghị

Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nội dung Quy định còn đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Với ý nghĩa đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao lựa chọn nội dung: “Một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và các giải pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật trong đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối caođể tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra trình bày Chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND tối cao chuẩn bị nội dung và trình bày chuyên đề. Nội dung chuyên đề gồm 02 phần, trong đó: Phần thứ nhất nêu một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Phần thứ hai đưa ra các giải pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật trong Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Cụ thể:

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Quy định mới được ban hành trên cơ sở:

– Hợp nhất Quy định 07 và 102 thành “Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” để đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm và để thống nhất, dễ tra cứu khi thực hiện.

– Nội dung kế thừa Quy định 07, 102; chỉ sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; bổ sung những hành vi, nội dung mới phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra trực thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao hiện có 167 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ tại thành phố Hà Nội, 03 chi bộ tại 02 văn phòng đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao (tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh), 01 chi bộ tại Đắk Lắk. Trong số 167 đảng viên có: 151 đảng viên chính thức, 16 đảng viên dự bị. Các đảng viên trong đảng bộ phần lớn được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Tuy nhiên, những vấn đề nhạy cảm trong xử lý công việc, trong quan hệ công tác cũng như do tác động của nền kinh tế thị trường, những hạn chế, bất cập trong chính sách đãi ngộ đòi hỏi các cán bộ, Điều tra viên, đảng viên trong đơn vị phải thực sự có bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức công vụ để phòng, chống vi phạm kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, với mô hình tổ chức và tính chất hoạt động nghiệp vụ đặc thù, nên công tác phòng, chống vi phạm kỷ luật trong Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao là công tác mà Đảng uỷ, Lãnh đạo Cơ quan điều tra phải đặc biệt coi trọng và phải thực hiện thường xuyên, liên tục, với các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ.

Hội nghị ghi nhận 03 ý kiến tham luận, đóng góp vào nội dung chuyên đề của các Chi bộ phòng nghiệp vụ (Phòng 1, Phòng 4, Phòng 8). Các ý kiến tham luận đều nhất trí cao với nội dung chuyên đề; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm và tồn tại hạn chế của Đảng bộ Cơ quan điều tra nói chung và các Chi bộ phòng nghiệp vụ nói riêng trong thời gian qua; tập trung đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm; phòng, chống vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật nghiệp vụ, pháp luật Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Cơ quan điều tra chính quy, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Kiểm sát viên VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan điều tra đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Cơ quan điều tra. Đồng chí ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức Hội nghị và xây dựng nội dung Chuyên đề, đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý khi quán triệt nội dung chuyên đề cần đi sâu, sát với đặc thù của Cơ quan điều tra và những điều Điều tra viên, Cán bộ điều tra nói chung dễ mắc phải, đặc biệt tránh những sai phạm trong sinh hoạt, ứng xử đời thường; trong sử dụng kinh phí nghiệp vụ cần chặt chẽ, có cơ sở; hoạt động phát hiện và xử lý tội phạm phải nghiêm minh, khách quan; trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, trong nội bộ cần tự phát hiện, chấn chỉnh và bảo ban nhau kịp thời. Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn mong rằng thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan điều tra sẽ có nhiều hoạt động, thành tích đáng mong đợi; tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thức, sát với hoạt động của đơn vị.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan điều tra nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

BP

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng