Đảng bộ VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020Ngày 25/12/2019, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

Đại biểu ngoài Ngành tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ 4 Ban Nội chính Trung ương. Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Nguyễn Huy Tiến; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện các đoàn thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019 do đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị, năm qua, nhiều giải pháp đột phá về nội dung, đặc biệt về công tác thanh niên, sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra giám sát, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong chương trình công tác đã đề ra. Chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ngày càng đi vào nề nếp; nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt ngày càng phong phú, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị.

Công tác chính trị tư tưởng, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung. Các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được coi trọng; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nêu gương, giữ vững lập trường, tư tưởng, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát kịp thời, đúng, sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra. Số lượng các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều tăng; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng lên rõ rệt so với năm 2018, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát của đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần gắn công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng Ngành và công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục làm tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động của từng đơn vị; chú trọng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được trong năm 2019; mặc dù năm qua có nhiều biến động về nhân sự nhưng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, để xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh thì nhiệm vụ đầu tiên cần phải xác định quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Ngành về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy các cấp; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, của từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, tạo không khí hồ hởi, thoải mái cho đảng viên; công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành và công tác tổ chức cán bộ cần có sự gắn kết để phân loại và đánh giá chất lượng cán bộ một cách tổng quát; tăng cường công tác phối hợp giữa Thanh tra và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ đưa vào chương trình công tác năm để triển khai tới các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019
Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Ngọc Hương; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lê Xuân Phương, Đoàn Thị Xuân Mai. Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Giấy khen cho 03 đảng bộ cơ sở, 03 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019; 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 04 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Trần Văn Lợi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ 16 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trường Giang (theo vksndtc.gov.vn)

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đăng