Hình ảnh hoạt động

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
làm việc với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra
Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp Cơ quan điều tra
Viện kiểm sát nhân dân tối cao