Hội nghị tập huấn Quy định về công tác hồ sơ của Cơ quan điều tra VKSND tối caoSáng ngày 13/5/2019, tại Hà Nội, Cơ quan điều tra VKSND tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định tạm thời về công tác hồ sơ của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra; các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cùng toàn thể lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Điều tra viên, công chức trong đơn vị.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở VKSND tối cao và trực tuyến đến 05 điểm cầu Cơ quan điều tra tại các khu vực (Yên Bái, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ).

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 18/12/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 585/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác hồ sơ của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đây là lần đầu tiên VKSND tối cao ban hành quy định về công tác hồ sơ của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng điều tra, bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt là công tác lập, quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Do vậy, ngay từ khi ban hành, Quy định này đã được quán triệt, phổ biến đến toàn thể Điều tra viên, công chức trong đơn vị, để đảm bảo thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra tập huấn nội dung Quy định và giải đáp một số vướng mắc trong công tác hồ sơ

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã tập huấn nội dung Quy định tạm thời về công tác hồ sơ của Cơ quan điều tra VKSND tối cao (ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao).

Toàn thể Điều tra viên, công chức Cơ quan điều tra tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị đồng chí Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã giải đáp 18 vấn đề khó khăn, vướng mắc do các Phòng nghiệp vụ, Chi đoàn tổng hợp và một số ý kiến nêu tại hội nghị.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định: thực hiện tốt công tác hồ sơ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, góp phần xây dựng Cơ quan điều tra VKSND tối cao chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bích Phương

Tin khác đã đăng