Kiemsat.vn là một trong những nguồn cung cấp thông tin về tội phạm cho Cơ quan điều tra VKSND tối caoNgày 03/7/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Tạp chí Kiểm sát đã ký Quy định phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa hai đơn vị.

Điều 4 của Quy định phối hợp số 12/QĐPH-VKSTC/C1-T4 nêu rõ, “Tạp chí Kiểm sát trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ báo chí nếu phát hiện các thông tin, nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra thì tác nghiệp theo quy định của Luật Báo chí; đồng thời thông báo và chuyển các tài liệu liên quan (nếu có) cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật” và “Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý và thông báo kết quả giải quyết đối với các vụ việc Tạp chí Kiểm sát cung cấp”. Như vậy, phóng viên Tạp chí Kiểm sát có thể cung cấp trực tiếp cho các Điều tra viên của Cơ quan điều tra VKSND tối cao các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình tác nghiệp báo chí. 

Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân cũng như đảm bảo tính bí mật công tác của mỗi đơn vị, các phóng viên, Điều tra viên của hai đơn vị cần “Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành”.

Quy định cũng cho phép Cơ quan điều tra VKSND tối cao cung cấp thông tin về các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm để phục vụ công tác tuyên truyền theo đề nghị của Tạp chí Kiểm sát; ngược lại, theo đề nghị của Cơ quan điều tra, Tạp chí Kiểm sát thực hiện việc đăng tải, tuyên truyền về các hoạt động của Cơ quan điều tra và thông tin về các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra. Đồng thời, có thể thực hiện dẫn nguồn, đăng tải lại tin bài đã xuất bản giữa Trang tin điện tử Cơ quan Điều tra VKSND tối cao (https://coquandieutravkstc.gov.vn/) và Tạp chí điện tử Kiểm sát (www.kiemsat.vn); việc cung cấp, đăng tải, tuyên truyền các thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngay sau khi Lãnh đạo hai đơn vị ký ban hành, Quy định phối hợp số 12/QĐPH-VKSTC/C1-T4  đã được phổ biến đến toàn thể phóng viên, Điều tra viên, công chức, người lao động của hai đơn vị để triển khai thực hiện./.

Minh Tú (theo Kiemsat.vn)

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng