Mẹ đơn thân nghèo có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?Chị gái tôi đang thuộc diện hộ nghèo, chồng chị mất 1 năm trước, để lại cho chị 2 đứa con nhỏ gồm 1 trai và 1 gái. Đứa lớn 15 tuổi, đứa bé 10 tuổi. Tôi muốn hỏi, liệu Chị gái tôi có được nhận trợ cấp hàng tháng đối với mẹ đơn thân không?

Tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quy định như sau:

Người đơn thân nuôi con không hẳn là một mình người đó nuôi con. Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội, mẹ đơn thân nghèo là người không có chồng, chồng đã chết, chồng mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dươi 16 tuổi hoặc nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

Vậy, căn cứ Điều 5 Nghị định này thì mẹ đơn thân phải đáp ứng đủ ba điều kiện sau thì mới được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Cụ thể:

Thứ nhất, mẹ đơn thân phải là người thuộc hộ nghèo. Hộ nghèo là hộ đáp ứng tiêu chí có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống đối với khu vực nông thôn, từ đủ 900.000 đồng trở xuống đối với khu vực thành thị và đã được xét là hộ nghèo.

Thứ hai, là người không có chồng, chồng đã chết hoặc mất tích.

Thứ ba, mẹ đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi hoặc nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó thuộc trường hợp đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

Trong hoàn cảnh của chị gái bạn, chị có 2 người con dưới 16 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, chồng đã mất nên chị bạn có đủ các điều kiện cần thiết để hưởng trợ cấp theo Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP đối với mẹ đơn thân nghèo.

Mức hưởng trợ cấp

Tại điểm g, h Khoản 1 Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP có quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:

g) Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này đang nuôi 01 con;

h) Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này đang nuôi từ 02 con trở lên;

Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng (Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP có quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội).

Đan Thanh

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng