Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối caoThực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 07/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề”, ngày 15/6/2023, Đảng ủy Cơ quan điều tra đã ban hành Công văn số 482-CV/ĐUC1 về việc rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ. Chiều ngày 03/7/2023, tại trụ sở VKSND tối cao, Chi bộ Văn phòng Cơ quan điều tra đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 7 năm 2023.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra; các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra: đồng chí Phạm Văn Thắng, đồng chí Chu Đức Anh, đồng chí Lê Hồng Thanh và Chi ủy các Chi bộ phòng 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Buổi sinh hoạt được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Chi bộ phòng nghiệp vụ khu vực: thành phố Đà Nẵng (Phòng 4), thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 5, Phòng 10) và thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Phòng 9).

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư Chi bộ Văn phòng thông qua nội dung sinh hoạt chi bộ gồm 6 nội dung chính sau: (1) Phổ biến, quán triệt một số tình hình thời sự nổi bật, vấn đề của đơn vị và phổ biến quán triệt văn bản của Đảng; (2) Đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên; định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên; (3) Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; (4) Thảo luận; (5) Kết luận, thông qua biên bản cuộc họp; (6) Triển khai thu đảng phí tháng 7 năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Cơ quan điều tra phát biểu

Thay mặt Ban Chi ủy, đồng chí Phạm Thị Minh Thúy, Phó Bí thư Chi bộ đã quán triệt, phổ biến một số tình hình thời sự nổi bật; vấn đề của đơn vị; các văn bản của Đảng, Đảng bộ cấp trên đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh 02 quy định mới của Đảng ủy VKSND tối cao: Quy định số 02-QĐ/ĐU ngày 15/6/2023 quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; Quy định số 03-QĐ/ĐU ngày 15/6/2023 quy định giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ VKSND tối cao; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân và Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 về việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân để chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ. Bên cạnh đó, đề nghị đảng viên tích cực nghiên cứu, thực hiện nghiêm nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để nắm rõ các quy định, tránh chủ quan dễ dẫn đến vi phạm.

Thời gian qua, báo cáo đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên cho thấy, các đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đại đa số các đảng viên trong Chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong tháng không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật nghiệp vụ. Một số đảng viên đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tháng 6, Văn phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhìn chung các đảng viên trong Chi bộ đều nêu cao trách nhiệm, các khâu công tác đều hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: vẫn còn một vài đảng viên chưa thực sự gương mẫu; công việc còn để tồn đọng; xử lý công việc chưa khoa học; còn hạn chế trong việc phối hợp công tác giữa các bộ phận và với các phòng nghiệp vụ với nhau.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Đặc biệt, trong tháng 6, Chi ủy đã thực hiện kiểm tra đối với đảng viên Phạm Thị Minh Thúy. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy đã thông qua báo cáo kết quả của Tổ kiểm tra, trong đó chỉ rõ ưu, khuyết điểm của đồng chí Phạm Thị Minh Thúy để đồng chí phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Buổi sinh hoạt được lắng nghe ý kiến phát biểu của 05 đảng viên tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong công tác và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chi ủy, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư Chi bộ đã kết luận và thông qua các nội dung sinh hoạt chi bộ với tỷ lệ nhất trí 100% đảng viên.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Chi bộ Văn phòng, cuộc sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, đúng các bước theo quy trình; nội dung sinh hoạt phù hợp; công tác điều hành cuộc họp có ý thức tổ chức xây dựng và trách nhiệm; đã cập nhật kịp thời các thông tin thời sự nổi bật trong thời gian qua; công tác giáo dục, tư tưởng, phát triển đảng viên được Chi bộ quan tâm, thúc đẩy. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị, trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục duy trì, triển khai tốt sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trong đó, cần lựa chọn nội dung, thời gian tổ chức sinh hoạt phù hợp, thời gian sinh hoạt đáp ứng tối thiểu theo quy định, bảo đảm thực chất, bám sát hoạt động của phòng và của đơn vị./.

BP

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng