Ngành Kiểm sát nhân dân hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ V – Năm 2020Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – Năm 2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân với nhiều điểm mới quan trọng.

Ngành Kiểm sát nhân dân xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V – Năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của Ngành góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, nhân rộng và đấu tranh phê bình, khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa để người dân hiểu hơn về Viện kiểm sát, về người cán bộ Kiểm sát, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo kế hoạch, Viện trưởng VKSQS Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao 1,2,3, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và báo Bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V – Năm 2020 phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan báo chí của Ngành, Trang thông tin điện tử VKSND tối cao và Trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành mở các chuyên mục, chuyên trang để tiếp nhận, biên tập, đăng các tác phẩm về chủ đề này; đồng thời động viên hội viên các Chi hội Nhà báo tích cực hưởng ứng, tham dự Giải.

Giải Búa liềm vàng được phát động hằng năm, với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, và được coi là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng. Giải có ý nghĩa đặc biệt của năm 2020 nhằm góp phần cổ vũ, tuyên truyền cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời góp phần để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn văn Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – Năm 2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch số 255 – KH/BTCTW ngày 18/03/2020 của Ban Tổ chức trung ương và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng dưới đây.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020

Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được trao cho 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh. Năm 2020, Ban Tổ chức sẽ vinh danh đối với nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.

Năm 2020, Giải có cơ cấu giải thưởng có nhiều đổi mới. Về tác phẩm, có một Giải đặc biệt 300 triệu đồng; năm Giải A, mỗi giải 100 triệu đồng; 10 Giải B, mỗi giải 75 triệu đồng; 15 Giải C, mỗi giải 50 triệu đồng và 25 Giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng và nhiều mức thưởng khác.

Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 có một số giải khác: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tácphẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài (mỗi giải 50 triệu đồng).

 

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng