Ngành Kiểm sát nhân dân sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019Ngày 25/6/2019, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành Kiểm sát nhân dân.

Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến. Tham dự hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Lê Minh Trí Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị, toàn ngành Kiểm sát có nhiều đổi mới trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện công tác năm 2019. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã sớm ban hành Chỉ thị công tác năm, trong đó xác định rõ 03 mục tiêu, 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm thực hiện quyết liệt, “thực chất” hơn trong toàn Ngành. Đổi mới nội dung tổ chức hội nghị triển khai công tác, chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ để thảo luận, quán triệt biện pháp thực hiện tại hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại hội nghị

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ; trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm chính xác. Hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động điều tra, chủ động, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra, tăng cường trực tiếp hỏi cung bị can; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao. Số lượng kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự được nâng cao.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vai trò của Viện kiểm sát trong giải quyết vụ án hình sự ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương phát biểu tại hội nghị

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác, nhất là công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung triển khai thi hành và từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ngành tại hội nghị

Công tác xây dựng Ngành tiếp tục có nhiều đổi mới tích cực. Công tác tổ chức cán bộ đặc biệt được coi trọng; đổi mới nâng chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; quyết liệt thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại hội nghị

Thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật được chấn chỉnh, siết chặt trong toàn Ngành. Hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường. Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tham luận, phân tích rõ những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được phân công phụ trách. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị trong toàn Ngành về kết quả đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm 2019. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Ngành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt những nhiệm trong Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2019 của Ngành đã đề ra.

Về công tác tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải quan tâm, chủ động rà soát các chỉ tiêu Quốc hội giao để quán triệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức trong đơn vị, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Trong công tác tuyển dụng, thi công chức tại các địa phương, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, phải ưu tiên số một cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội từ nay đến năm 2021; nâng chất lượng cán bộ tăng cường cho các Viện kiểm sát cấp cao, ưu tiên người có kinh nghiệm để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nhằm thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác phối hợp xây dựng, hướng dẫn áp dụng pháp luật.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao; nghiên cứu thành lập Trung tâm Điều tra kỹ thuật số. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực thực hiện tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và hình ảnh người Kiểm sát viên; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục sản xuất bộ phim truyền hình nhiều tập về Ngành.

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể cấp Vụ, 07 tập thể cấp Phòng và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chuyển, tiếp nhận, quản lý, vận hành trụ sở mới Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đổi mới trong công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo, tài liệu phục vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp Thứ 6, Thứ 7 Quốc hội khóa XIV và công tác tổng kết năm 2018. Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 có thành tích đột xuất xuất sắc trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự./.

Trường Giang (theo vksndtc.gov.vn)

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng