Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng.

Nghị định quy định khái niệm, nguyên tắc; trình tự, thủ tục; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện niêm phong, mở niêm phong các loại vật chứng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, được áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến niêm phong, mở niêm phong vật chứng.

Tải toàn văn Nghị định tại đây

Nguyễn Hương Quỳnh

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng