Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ điều tra trong ngành Kiểm sát nhân dânNgày 09/7/2018, VKSND tối cao ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ điều tra trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao

Quy định gồm 2 Chương, 11 Điều, quy định này áp dụng đối với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Cán bộ điều tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, kể từ ngày 09/7/2018, những công chức đang công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đang công tác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương có thể được bổ nhiệm làm Cán bộ điều tra khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 46 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự;

2. Có thời gian làm công tác pháp luật từ 01 năm trở lên (thời gian làm công tác pháp luật là thời gian được tính từ thời điểm người có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc đại học Luật trở lên được điều động về công tác tại các ngành Điều tra, Bảo vệ an ninh, Thanh tra, Thi hành án, Tòa án, Kiểm sát, Pháp chế).

Đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ điều tra thuộc đơn vị mình. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ điều tra.

Tải toàn văn Quy định tại đây.

Bích Phương

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng