Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Phá sản năm 2014 và các hội nghị khác liên quanQD2832020

Tin khác đã đăng