Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong quá trình xây dựng, chỉnh lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư phápQD2842020

Tin khác đã đăng