Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc đột xuất trong việc xây dựng Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNN&PTNN-BTC-BTP ngày 01/6/2020QD2822020

Tin khác đã đăng