Tài liệu Hội nghị tập huấn Quy chế 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối caoBộ tài liệu Hội nghị tập huấn Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao: Báo cáo nội […]

Bộ tài liệu Hội nghị tập huấn Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao:

  1. Báo cáo nội dung cơ bản của Quy chế 565
  2. Tài liệu giải đáp vướng mắc Quy chế 565
  3. So sánh Quy chế 116 và Quy chế 565
  4. DANH MỤC VB LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CQĐT
  5. Quy chế 565 ngày 29-12-2017 của VKSTC

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng