Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Quy chế 565 và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư phápThực hiện Kế hoạch số 137/KH-VKSTC ngày 22/8/2022 của VKSND tối cao, được sự nhất trí của Lãnh đạo VKSND tối cao, chiều ngày 10/02/2023, tại trụ sở VKSND tối cao, Cơ quan điều tra phối hợp Vụ 6 VKSND tối cao tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến 817 điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao (Văn phòng VKSND tối cao, Vụ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, Cục 2, T1, T2, T3, T4, T5); VKSND cấp cao 1, 2, 3; toàn thể Lãnh đạo, Điều tra viên, Cán bộ điều tra Cơ quan điều tra VKSND tối cao; toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức Vụ 6 VKSND tối cao cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức làm nghiệp vụ kiểm sát và quân nhân của Viện kiểm sát các cấp ở 817 điểm cầu trong toàn Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trình bày Báo cáo sơ kết Quy chế 565

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Cường, Phó Vụ trưởng Vụ 6 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa.

Đồng chí Nguyễn Thế Cường, Phó Vụ trưởng Vụ 6 VKSND tối cao trình bày Báo cáo

Theo nội dung trình bày tại Báo cáo sơ kết Quy chế 565, trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, ngày 29/12/2017 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao kèm theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC. Đây là văn bản pháp lý hết sức quan trọng, cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đồng thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND địa phương trong việc tiếp nhận, thu thập, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế 565 đến toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức trong đơn vị để nắm chắc về trình tự, thủ tục xử lý khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tính chủ động trong công tác phát hiện và cung cấp thông tin, phòng chống đối với các loại tội phạm này. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã phân công cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, quản lý nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để thông tin và phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Tại VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giao cho Phòng nghiệp vụ làm đầu mối để tổng hợp, quản lý tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp thuộc địa phương quản lý và cung cấp, chủ động báo cáo và thực hiện các biện pháp phối hợp xác minh theo yêu cầu của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát địa phương, cùng sự nỗ lực của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, quá trình triển khai thực hiện Quy chế 565 trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định: Công tác tiếp nhận, thu thập và xử lý nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, có xu hướng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương đã chủ động tích cực trong việc phát hiện, thu thập thông tin vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao nghiên cứu phân loại, xử lý, giải quyết kịp thời; phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm việc xác minh, điều tra, xử lý tội phạm kịp thời, khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị có Vụ 8 VKSND tối cao, VKSND Tp. Hồ Chí Minh, VKSND tỉnh Thanh Hóa, VKSND tỉnh Bình Thuận. Tham luận Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được về công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao với các đơn vị nghiệp vụ của VKSND tối cao và VKSND các địa phương, những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại thiếu sót, nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, phối hợp trong công tác giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao với các đơn vị nghiệp vụ của VKSND tối cao và VKSND các địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Xuân Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao công tác nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, tài liệu của Cơ quan điều tra và Vụ 6 VKSND tối cao, các ý kiến trao đổi, tham luận chất lượng, trọng tâm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trong thời gian 04 năm thực hiện Quy chế 565, công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát các cấp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao tương đối tốt, ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả công tác phát hiện, thu thập nguồn tin về tội phạm đạt chất lượng cao, các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền chuyển đến Cơ quan điều tra ngày càng tăng. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, trong thời gian tới, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu sửa đổi Quy chế 565 nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành; phối hợp với Vụ 12 VKSND tối cao nghiên cứu, phân loại đơn thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát các cấp cần nâng cao trách nhiệm, khi phát hiện chuyển thông tin thuộc thẩm quyền đến Cơ quan điều tra thì đồng thời gửi Vụ 6 VKSND tối cao biết để kiểm sát theo quy định. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, thời gian tới các đơn vị Viện kiểm sát các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra VKSND tối cao để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Quy chế 565, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế 565

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 72/QĐ-VKSTC ngày 15/11/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc khen thưởng 07 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế 565 với Cơ quan điều tra VKSND tối cao giai đoạn 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế 565

Lãnh đạo VKSND tối cao và các đại biểu tại Hội nghị

BP

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng