Tố giác tội phạm

Cơ quan điều tra VKSND tối cao có thẩm quyền điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án và người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động tư pháp, khi tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân.

​Cơ quan điều tra VKSND tối cao rất mong nhận được các thông tin về tội phạm một các kịp thời, đầy đủ. Do vậy, khi thông báo hoặc tố giác tội phạm, đề nghị bạn cung cấp các thông tin về thời gian (ngày, giờ), địa điểm, nội dung tin báo, tố giác; mô tả chi tiết đối tượng (nếu có thể); thông tin về những người chứng kiến (nếu có thể). Những nội dung thông tin không phù hợp sẽ tự động bị hủy bỏ.

Thông tin về người báo tin không bắt buộc phải cung cấp. Nếu người báo tin cung cấp thông tin cá nhân, các thông tin này sẽ được giữ bí mật và đảm bảo chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn!