Tổng bí thư: ‘Đảng Cộng sản Việt Nam đủ bản lĩnh lãnh đạo đất nước’Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, sáng 3/2.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng… tham dự buổi lễ.

Trong diễn văn tại đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, “thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam”.

Theo ông, “thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 3/2. Ảnh: Giang Huy

Đề cập đến những thành tựu sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói, đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người, với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

Mới đây, Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ hai trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, ông nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, gần đây, quá trình tiến hành theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII “đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Tuy nhiên, theo ông, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu rõ, phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

“Đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển”, ông nói.

Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Hoàng Thùy/https://vnexpress.net

 

 

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng