Văn bản liên quan đến hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Ngày có hiệu lực
1 127/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 01/01/2018
2 19/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 02/02/2018
3 30/2018/NĐ-CP 07/3/2018 Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 01/5/2018
4 01/2018/NĐ-HĐTP 24/4/2018 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều tra 09/6/2018
5 71/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 01/7/2018
6 73/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 15/5/2018
7 01/2018/NĐ-HĐTP 15/5/2018 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS về án treo  01/7/2018
8 79/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  01/7/2018
9 137/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 25/11/2018
10 61/2017/TT-BCA 14/12/2017 Thông tư quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự 01/01/2018
11 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 13/12/2017 Thông tư liên tịch quy định quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định trong giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế 01/02/2018
12 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 22/12/2017 Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung 06/02/2018
13 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 29/12/2017 Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 01/3/2018
14 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2018 Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam, giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và VKS có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 12/3/2018
15 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa 18/3/2018
16 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. 18/3/2018
17 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 09/02/2018 Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện quy định của BLTTHS năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện 28/3/2018
18 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT 5/4/2018 Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 20/5/2018
19 43/2018-BTC 7/5/2018 Thông tư quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản, trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 25/6/2018
20 13/2018/TT-BCA 09/5/2018 Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự 01/7/2018
21 16/2018/TT-BCA 15/5/2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 01/7/2018
22 17/2018/TT-BCA 15/5/2018 Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 01/7/2018
23 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 12/6/2018 Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 01/7/2018
24 09/2018/TT-BTP 21/6/2018 Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình 21/8/2018
25 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 25/6/2018 Quy định về việc phối hợp báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội 08/8/2018
26 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/6/2018 Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 01/9/2018
27 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 07/08/2018 Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để đảm bảo 20/09/2018
28 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT 05/9/2018 Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo 19/10/2018
29 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 19/10/2018 Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát trong viêc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự 10/12/2018
30 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH 21/12/2018 Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi 05/02/2019
31 540/VKSTC-V3 18/02/2019 Văn bản 540/VKSTC-V3 về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 379/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại 18/02/2019
32 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 26/3/2018 Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, TAND tối cao trong công tác giám định 26/3/2018
33 505/QĐ-VKSTC 18/12/2017 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự 01/01/2018
34 03/QĐ-VKSTC 29/12/2017 Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố 01/01/2018
35 169/QĐ-VKSTC 02/5/2018 Quy chế tạm thời về công tác THQCT, KS việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 02/5/2018
36 170/QĐ-VKSTC 02/5/2018 Quy chế tạm thời về công tác THQCT, KS việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định 02/5/2018
37 304/QĐ-VKSTC 29/6/2018 Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân 01/7/2018
38 313/QĐ-VKSTC 04/7/2018 Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân 04/7/2018
39 314/QĐ-VKSTC 05/7/2018 Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 05/7/2018
40 2057/QĐ-BTP 26/7/2018 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp 26/7/2018
41 435/QĐ-VKSTC 06/09/2018 Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở VKSND tối cao 06/09/2018
42 436/QĐ-VKSTC 06/09/2018 Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở VKSND tối cao 06/09/2018
43 02/QyĐ-VKSTC 29/12/2017 Quy định về trực ban hình sự của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 01/01/2018
44 03/QyĐ-VKSTC 29/12/2017 Quy định về quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 01/01/2018
45 565/QĐ-VKSTC 29/12/2017 Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội   
46 26/HD-VKSTC 26/6/2018 Hướng dẫn của VKSND tối cao v/v hướng dẫn triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện 26/6/2018
Chú ý : Bạn click vào link tiêu đề để tải tài liệu về.