VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2020Sáng ngày 11/9/2020, tại trụ sở VKSND tối cao, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm; cùng các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ về công tác tư pháp và phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời sớm ban hành Chỉ thị công tác năm 2020 và 04 chỉ thị chuyên đề; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và các kiến nghị của Quốc hội và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm; quản lý, nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng quý, từng tháng, nhất là công tác nghiệp vụ và phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo, điều hành trong toàn Ngành thực hiện đúng tiến độ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức Lễ tổng kết 60 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của Ngành; Đại hội đảng bộ VKSND tối cao; kiện toàn lãnh đạo VKSND tối cao, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 96 của Quốc hội; chỉ đạo giải quyết đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các vụ án về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Viện kiểm sát cấp dưới; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy chế phối hợp và tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu; thực hiện tốt hơn công tác hướng dẫn, thi hành luật; bảo đảm tiến độ các đề án tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và hoạt động điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao…

Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND  tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Kịp thời ban hành hướng dẫn công tác nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới; tổ chức tốt công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của các đơn vị và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội; tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng giải quyết các vụ việc về tham nhũng, kinh tế theo kết luận chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác nghiệp vụ được giao; tập trung xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa đổi các thông tư, quy chế, quy định nghiệp vụ; tham mưu tổ chức tốt các hội nghị tập huấn và mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; tiến hành kiểm tra, thanh tra đột xuất, theo chuyên đề tại Viện kiểm sát địa phương.

Chú trọng xây dựng các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng phần mềm; tập trung thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm cho Ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo báo cáo, trong thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với đó các vụ việc tăng nhiều trong tất cả các lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ tăng thêm theo quy định của pháp luật nhưng số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu đã dẫn đến một số tồn tại, hạn chế trong: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế bị chiếm đoạt; chất lượng kháng nghị trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại…

Báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Quý IV năm 2020. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo hướng dẫn toàn Ngành khắc phục hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo; đẩy nhanh tiến độ tất cả các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm từ quý trước chuyển sang trong năm 2020; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ, việc trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng giải quyết các vụ án theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao rà soát nhiệm vụ thuộc trách nhiệm các đơn vị được phân công phụ trách để có sự chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo VKSND các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục bám sát, đi vào từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ tất cả các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV, những vấn đề gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay với Viện trưởng VKSND tối cao để chỉ đạo và phân công giải quyết kịp thời; trong thời gian tới cần nâng chất công tác xử lý các vụ việc hành chính, dân sự tại các VKSND 2 cấp tại các địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng ngay trong nội bộ đơn vị…

Trịnh Quyết – kiemsat.vn

Tin khác đã đăng