VKSND tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcThực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCSĐ ngày 03/3/2023 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày 13/3/2023, tại Hà Nội, VKSND tối cao long trọng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: kiemsat.vn)

Tham dự tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: kiemsat.vn)
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao (ảnh: kiemsat.vn)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến 04 điểm cầu đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh và hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Tại điểm cầu Cơ quan điều tra VKSND tối cao có toàn thể Lãnh đạo, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, công chức tại 04 điểm cầu (Tp. Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tp. Hồ Chí Minh).

Đồng chí TS. Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo viên tại Hội nghị (ảnh: kiemsat.vn)

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, TS. Nguyễn Thái Học cho biết: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Cuốn sách được hoàn thành với hơn 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, gồm 03 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Tại Hội nghị, trực tiếp giới thiệu những nội dung căn bản của cuốn sách, TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Kết quả đó khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách đã trang bị nhiều nhận thức cơ bản về tham nhũng, tiêu cực; cùng yêu cầu “không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Trong đó, phương châm phòng là cơ bản, lâu dài; chống là cấp bách, trước mắt. Cuốn sách cũng cho thấy kết quả rõ nét trong công tác chống “giặc nội xâm” trong 10 năm qua, thể hiện qua con số cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật cũng như quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng; kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; mở rộng phạm vi chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế…

Tổng quan chung về cuốn sách, TS. Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao trình bày Chuyên đề tại Hội nghị (ảnh: vksndtc.gov.vn)

Tiếp theo Hội nghị được lắng nghe 03 chuyên đề gồm: đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao trình bày Chuyên đề 2 “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát”; đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao trình bày Chuyên đề 3 “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ của ngành Kiểm sát nhân dân”; đồng chí Nguyễn Đức Thái, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) trình bày Chuyên đề 4 “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phối hợp trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao trình bày Chuyên đề tại Hội nghị (ảnh: vksndtc.gov.vn)
Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Vụ trưởng Vụ 5 VKSND tối cao trình bày Chuyên đề tại Hội nghị (ảnh: vksndtc.gov.vn)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Hội nghị là buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Cuốn sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân; làm sáng rõ quan điểm, chủ trương của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ quan, đơn vị, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, xã hội của đất nước.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lãnh đạo VKSND các cấp cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đồng thời, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, xây dựng chương trình triển khai thực hiện và vận dụng các nội dung chỉ đạo trong Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của cơ quan, đơn vị. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chứ, viên chức tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng