Xây dựng Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra VKSND tối cao ngày càng vững mạnhNgày 7/6 tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024. Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, Điều tra viên, đoàn viên Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao tham dự Đại hội.

Đại diện Công đoàn cấp trên dự Đại hội có đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao có nhiều biến động do Cơ quan điều tra được đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động. Hiện tại, Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra VKSND tối cao có 10 tổ công đoàn phòng nghiệp vụ (trong đó có 5 tổ công đoàn phòng nghiệp vụ đóng tại trụ sở chính Hà Nội, 2 tổ công đoàn phòng nghiệp vụ tại Đại diện Thường trực tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và tại các tỉnh miền Nam, 3 tổ công đoàn phòng nghiệp vụ tại 3 khu vực Tây Bắc (Yên Bái), Tây Nguyên (Đắk Lắk) và Tây Nam Bộ (Cần Thơ).

Hiện nay, Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao có 209 đoàn viên; đa số các đoàn viên có trình độ đại học và trên đại học.

Toàn cảnh Đại hội

Đối chiếu với Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia học tập các nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện nghị quyết của Công đoàn cấp trên; duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên trong điều kiện có thể.

Kết quả, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, hàng năm đều được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Nhiều đoàn viên công đoàn được Công đoàn Viên chức Việt Nam, Viện trưởng VKSND tối cao, Công đoàn VKSND tối cao tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu
Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Công đoàn cấp trên và đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phát biểu ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đó, kết quả này được thể hiện qua các mặt công tác, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội tình nghĩa…

Đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ tới được nêu lên tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Phan Thị Kim Hoa và Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao Nguyễn Tiến Sơn mong rằng, nhiệm kỳ 2019-2024 Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra VKSND tối cao ngày càng vững mạnh hơn. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng và nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí; bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

V.T (theo Baovephapluat.vn)

Tin khác đã đăng